BİR MADEN ÇIKARIM (İSTİHRAÇ) KURULUŞU AYNI ZAMANDA İYİ BİR LABORATUVAR İŞLETİCİSİ OLABİLİR Mİ?

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu tarihi ve gerçekleştirdiği sonuçlar itibarı ile Türkiye Cumhuriyetinin en önemli ekonomik kurumlarından biridir. 1940 lı yıllardan itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından Fransız işletmeciden teslim alınarak Türkiye'nin o zamanki teknik ve insan gücü imkanları ile işletilmeye başlanmıştır. O yıllarda kömür çıkarımında yetkin eleman bulmanın zorluğu yanında teknik imkanların da yetersizliği düşünüldüğünde Cumhuriyetin önemli başarılarından birisi olduğu söylenebilir.

Sonraki yıllarda özellikle "sanat" olarak adlandırılan insan vasıflarının gerekli olduğu işçi niteliklerinde artış olması için çabalar harcanmıştır. Gerek yönetici eleman ve de gerekse bizzat kömür çıkarımı için gerekli işçi sanatlarında eğitim kurumlarının da kurulması ile doğrudan insan gücünün gerekli olduğu Zonguldak' ın jeolojik şartlarında kömür üretimi için gerekli insan gücü sağlanabilmiştir.

Yönetici teknik eleman yetiştirilmesi için "Zonguldak Maadin Mektebi" kurulmuş ve buradan mezun olanlar Maden Mühendisliği statüsünde Taşkömürü Kurumunda istihdam edilmişlerdir. Daha sonraları ise üniversitelerin Maden Mühendisliği Bölümleri kurulmuş ve kurumun Maden Mühendisleri buralardan yetişmeye başlamışlardır.

Ancak zamanla maden çıkarımının (istihraç) teknik şartlarının sadece Maden Mühendislerince projelendirilmesinin, diğer mühendislik branşlarında da (örneğin makine, elektrik ve kimya mühendisleri) da mühendis istihdam edilmesi ve maden çıkarımı işinin disiplinler arası bir yaklaşım gerektirdiği anlaşılmıştır

Tüm bu gelişmelerle birlikte özellikle Lavvar olarak bilinen kömür yıkama ve ayıklama tesisinde kömürün kalitesini belirlemeğe yönelik bir kimya laboratuvarı kurulmuş; daha sonra bu laboratuvar "Kimya Laboratuvarı Müdürlüğü" olarak TTK ya bağlı müstakil bir laboratuvar haline getirilmiştir.

Aynı zamanda kömürün çıkarımı ile ilgili teçhizat konusunda elektro-mekanik servislerin yönetimine ilişkin elektrik ve makine mühendisi ihtiyacı da sonraları artmaya başlamış, ayrıca maden makinelerinin üretiminde de aynı branş mühendislerinden yararlanılma yoluna gidilmiştir. Maden Makineleri Fabrikasında bu disiplinlerden mühendisler istihdam edilmiş ve ayrıca bu birimde Alevsızdırmazlık (ALSz) biriminde özellikle elektrik motorları , yol vericileri ve devre kesicileri gibi madende kullanılacak elektrikli aksamın üretilmesinde antigrizu (grizu patlamasına karşı korumalı) özelliklerinin dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Maden makine üretimi antigrizu özellikli olma ihtiyacı doğurduğundan bu teçhizatın bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından belgelendirilmesi gerekmiş ve ALSz Test İstasyonu kurulmuştur. ALSz Test İstasyonunun kuruluş ve tarihçesi için tıklayınız...