Patlama Koruma Konusunda Kalite Sistemi Değerlendirilmesi

2014/34/EU Direktifinde yer alan iki ekte üreticinin ürününe uyan uygunluk değerlendirme prosedürünün yerine getirilmesi gerekmektedir

Ekipman Kategori 1 de (Zone 0)  yer alan cihazlar için direktifin Ekler bölümünde yer alan Ek III AT-TİPİ İNCELEME modülüne (Modul B) ek olarak Ek IV göre KALİTE GÜVENCE modülünün de uygulanması gerekir  

Ekipman Kategori 2 de (Zone 1) yer alan cihazlar için Direktifin ek (Annexes) bölümünde yer alan Ek VII ÜRÜN KALİTE GÜVENCE modülü ile birlikte değerlendirilmelidir

2014/34/EU Direktifi, üreticinin üretim süreçlerinin denetiminin yani Ek IV ve Ek VII  Kalite Güvence Sistemi denetiminin bir onaylanmış kuruluş sorumluluğunda yapılmasını öngörmektedir  

Bu denetim geçerli bir ISO 9000 belgesi üzerinden yapılır ve yapılan bu denetime Ex Denetimi adı verilir. Üreticinin ISO 9001:2008 standardına uygun onaylanmış bir Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) olması gerekir.  TS EN ISO/IEC 80079-34: 2012 Avrupa Standardı; 2014/34/EU Direktifi nin öngördüğü Ek IV ÜRETİM KALİTE GÜVENCE modülünün ve Ek VII ÜRÜN KALİTE GÜVENCE modülünün başlatılması ve sürdürülmesi konusunda da temel gereklilikleri sağlayan özel şartlar içermektedir