Patlama Koruma Konusunda Kalite Sistemi Değerlendirilmesi 

2014/34/EU Direktifinde yer alan iki ekte üreticinin ürününe uyan uygunluk değerlendirme prosedürünün yerine getirilmesi gerekmektedir 

Ekipman Kategori 1 de (Zone 0)  yer alan cihazlar için direktifin Ekler bölümünde yer alan Ek III AT-TİPİ İNCELEME modülüne (Modul B) ek olarak Ek IV göre KALİTE GÜVENCE modülünün de uygulanması gerekir

Ekipman Kategori 2 de (Zone 1) yer alan cihazlar için Direktifin ek (Annexes) bölümünde yer alan Ek VII ÜRÜN KALİTE GÜVENCE modülü ile birlikte değerlendirilmelidir.

2014/34/EU Direktifi, üreticinin üretim süreçlerinin denetiminin yani Ek IV ve Ek VII  Kalite Güvence Sistemi denetiminin bir onaylanmış kuruluş sorumluluğunda yapılmasını öngörmektedir.

Bu denetim geçerli bir ISO 9000 belgesi üzerinden yapılabilir ve yapılan bu denetime Ex Proof Ekipman Üretim Yeterlilik Denetimi adı verilir. Bu durumda üreticinin ISO 9001:2008 standardına uygun onaylanmış bir Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) vardır, ancak bu zorunlu değildir. Onaylanmış kuruluş ISO 9001 kalite yönetimi uygulamayan bir kuruluşa da kendi denetçileri ile TS EN ISO/IEC 80079-34: 2012 e uygunluk denetimi yapabilir.  TS EN ISO/IEC 80079-34: 2012 Avrupa Standardı; 2014/34/EU Direktifi nin öngördüğü Ek IV ÜRETİM KALİTE GÜVENCE modülünün ve Ek VII ÜRÜN KALİTE GÜVENCE modülünün başlatılması ve sürdürülmesi konusunda da temel gereklilikleri sağlayan özel şartlar içermektedir.

2014/34/EU Direktifi Ek IV ve Ek VII e göre uygunluğu Onaylanmış Kuruluşça belirlenen ExProof Ekipman üreticisinin ürün üzerinde CE işareti kullanma yetkisi var olur. Yapılmış denetim sonucu aşarılı olan üreticiye Onaylanmış Kuruluş tarafından verilen Kalite Güvence Onayı Belgesinde CE işaretinin sağ alt köşesinde, Onaylanmış Kuruluşun sicil numarası yazılıdır. Kalite Güvence Onayı Belgesinde, üreticinin sahip olduğu, Ex Proof ürünleri için almış olduğu EU-Type Examination Belgelerinin Sertifika numaraları listelenir.

ATEX 2014/34/EU Direktifi Kapsamında Ex Proof Ekipman Belgelendirmesi