ALSz hakkında Madencilik-Türkiye dergisinin 6. sayısında yer alan bir yazı
Higgs Bozonu hakkında
Mükemmelliği Arayış
Kalder

Türkiye Taşkömürü Kurumu İşgüvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi

Bulanık Mantık Nedir?

Beyaz Nokta

Özelleştirme Bağlamında Taşkömürü

Alevsızdırmalık Konusunda Yararlanılabilecek İnternet Kaynakları

Alevsızdırmazlık ve Fizik Mühendisliği