KORUMA TİPLERİNİN GENEL İLKELERİ

Patlamaya karşı koruma tipleri patlayıcı ortamlarda çalışacak ve tehlike kaynağı olan cihazların, patlamaya karşı güvenli hale getirilmesi amacı ile uygulanan tekniklerdir. Bu korumalar patlayıcı ortamda kullanılacak cihazın cins ve türüne göre;

 - Teçhizatın muhafazası,

 - Teçhizat muhafazasının tüm giriş ve çıkışları,

 - Teçhizatın kumanda tertipleri ile eleman ve bağlantılarını  kapsamakta olup

 standartlarca belirlenmiştir

PATLAMAYA KARŞI KORUMA TİPLERİ

KORUMA TİPİ SEMBOLÜ

Patlamaya Karşı Koruma Tipleri ile ilgili Temel Gereklilikler

TS EN 60079-0: 2014

(d)

Alevsızdırmaz (Flame proof) EN 60079-1:2014

(e)

Artırılmış emniyetli (Erhöchte sicherheit) TS EN 60079-7: 2015

(i)

Kendinden Emniyetli (Intrinsically safe) TS EN 60079-11: 2012

(p)

Basınçlı Koruma (Pressurised-purged)  TS EN 60079-2: 2015

(o)

Yağa Daldırma (Oil immersed) TS EN 60079-6:2016;  

(q)

Tozla Doldurma (Quenched) TS EN 60079-5: 2015
(t)  Toz tutuşmasına karşı Muhafaza ile koruma (Dust Ignition Protection by Enclosure) TS EN +60079-31:2014

(s)

Özel Koruma (Special) TS EN 60079-33:2015

(m)

Hava sızdırmaz (Hermeticially Safe) TS EN 60079-18: 2015 

(N,n)

Sınırlı Havasızdırmaz “Ex n”    TS EN 60079-15: 2015

 1) Patlama kaynaklarının patlayıcı ortamla doğrudan teması önlenmelidir; örnek olarak:

                      a) Alevsızdırmaz (d) koruma tipi  EN 60079-1:2014
                      b) Yağa daldırma (o) koruma tipi  TS EN 60079-6:2016
                      c) Basınçlı koruma (p) koruma tipi TS EN 60079-2: 2015
                      d) Tozla  doldurma (q) koruma TS EN 60079-5: 2015 tipinde olduğu gibi

 2) Ark çıkarmaz elektrik teçhizatının emniyetlilik derecesi  ilave tedbirlerle artırılmalıdır

Bu kategorideki koruma tipindeki amaç; normal çalışmada ark çıkarmayan ve yüksek ısı üretmeyen bazı elektrik teçhizatının; arıza  ve  kaçak  meydana  getirmemesi  ya da getirmesinin güvenli bir şekilde önlenebilmesi  amacı ile, emniyet   derecelerinin  artırılmasıdır. Bu tip korumaya "Artırılmış emniyetli" (Almanca erhöchte sicherheit ) ve bu kelimenin ilk harfine izafeten (e) tipi koruma denir. Bu tip korumanın  ayrıntıları TS EN 60079-7: 2015;de bulunabilir

 3) Patlama kaynağının enerjisi düşük seviyede devamlı olarak kontrol altında tutulmalıdır

Bu tip koruma tipine  "kendinden emniyetli " ya da (i) tipi koruma (intrinsically safety) denir. Bu tip korumada, belirli test şartlarında  cihaz ve dış irtibatlarından çıkacak ark ve ısı enerjisinin, sözkonusu patlayıcı ortamdaki gaz grubu için belirlenmiş olan "patlama enerjisi"nin, devamlı olarak altında kalmasının  sağlanması gerekir. Bu tür koruma özellikleri ile ilgili bilgiler için bkz: TS EN 60079-11: 2012TS EN 60079-25: 2011

Koruma Tipleri ve Tehlikeli Bölgeler Konusunda Genel Sınıflandırmalar ve Patlamayı Önleme Mevzuatı uyarınca yapılması gereken işler (inceleme-kontrol-bakım) konusundaki sunu için lütfen tıklayınız...

Ana Sayfa