PATLAMAYA KARŞI KORUMA TİPLERİ

Patlayıcı ortamlarda çalışacak ve tehlike kaynağı olan cihazların, patlamaya karşı güvenli hale getirilmesi amacı ile uygulanan tekniklerdir.

Bu korumalar patlayıcı ortamda kullanılacak cihazın cins ve türüne göre:

 - Cihaz muhafazası,

 - Cihazın tüm giriş ve çıkışları,

 - Cihazın kumanda tertipleri ile eleman ve bağlantılarını kapsamakta olup standartlarca belirlenmiştir. 

Patlamaya karşı koruma tip ve sembolleri şöyledir:

KORUMA

TİPİ

SEMBOLÜ

Patlamaya Karşı Koruma Tipleri ile ilgili Temel Gereklilikler TS EN 60079-0: 2014

(d)

Alevsızdırmaz (Flame proof) EN 60079-1:2014

(e)

Artırılmış emniyetli (Erhöchte sicherheit) TS EN 60079-7: 2015

        (i)

Kendinden Emniyetli (Intrinsically safe) TS EN 60079-11: 2012

(p)

Basınçlı Koruma (Pressurised-purged)  TS EN 60079-2: 2015

(o)

Yağa Daldırma (Oil immersed) TS EN 60079-6:2016;  

(q)

Tozla Doldurma (Quenched) TS EN 60079-5: 2015
(t)  Toz tutuşmasına karşı Muhafaza ile koruma (Dust Ignition Protection by Enclosure) TS EN +60079-31:2014

(s)

Özel Koruma (Special) TS EN 60079-33:2015

(m)

Hava sızdırmaz (Hermeticially Safe) TS EN 60079-18: 2015 

(N,n)

Sınırlı Havasızdırmaz “Ex n”    TS EN 60079-15: 2015

GENEL İLKELER: 

 1) Patlama kaynaklarının patlayıcı ortamla doğrudan teması önlenmelidir.

 a) Alevsızdırmaz (d) koruma tipi  EN 60079-1:2014
 b) Yağa daldırma (o) koruma tipi   TS EN 60079-6:2016
 c) Basınçlı koruma (p) koruma tipi TS EN 60079-2: 2015
 d) Tozla  doldurma (q) koruma TS EN 60079-5: 2015 tipinde olduğu gibi

 2) Ark çıkarmaz elektrik cihazlarının emniyetlilik derecesi  ilave tedbirlerle artırılmalıdır.

 Bu kategorideki koruma tipindeki amaç; normal çalışmada ark çıkarmayan ve yüksek ısı üretmeyen 

 bazı elektrik cihazlarının; arıza  ve  kaçak  meydana  getirmemesi  ya da getirmesinin güvenli bir şekilde

 önlenebilmesi  amacı ile, emniyet   derecelerinin  artırılmasıdır. Bu  tip  korumaya   "Artırılmış emniyetli" 

(Almanca erhöchte sicherheit ) (e) tipi koruma denir. Bu tip  korumanın  ayrıntıları  TS EN 60079-7: 2015;

de bulunabilir.

 3) Patlama kaynağının enerjisi düşük seviyede devamlı olarak kontrol altında tutulmalıdır

Bu tip koruma tipine  "kendinden emniyetli " ya da (i) tipi koruma (intrinsically safety) denir.

Bu tip korumada, belirli test şartlarında  cihaz ve dış irtibatlarından çıkacak ark ve ısı enerjisinin, 

sözkonusu patlayıcı ortamdaki gaz grubu için belirlenmiş olan "patlama enerjisi" nin, devamlı olarak 

altında kalmasının  sağlanması gerekir.

Bu tür koruma özellikleri ile ilgili bilgiler için bkz: TS EN 60079-11: 2012 ; TS EN 60079-25: 2011 

Koruma Tipleri ve Tehlikeli Bölgeler Konusunda Genel Sınıflandırmalar ve Patlamayı Önleme Mevzuatı

uyarınca yapılması gereken  işler (inceleme-kontrol-bakım) konusundaki sunu için lütfen tıklayınız...

Ana Sayfa