ATEX

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDEKİ POTANSİYEL PATLAYICI ATMOSFERDE PATLAMAYI ÖNLEME

Patlayıcı

Ortam

 ExProof

Ex Proof

Koruma Tip

Ex Proof

Kodları

Grup

Kategori

Ex Proof

Terimleri

Ex Proof

Haberleri

Ex Proof

Ekipman

Ex Proof 

Kitapları

Ex Proof

Yayınları

Ex Proof  ve

TSE

İlgili

Linkler

Fizik ve ExProof

Tasarım ve İçerik

Necdet KARABAKAL

Fizik Yük. Müh.

necdet@karabakal.com

Giriş

ATEX  Temel Bilgi

ATEX  Yetkin Personel

ATEX  Kalite Güvence

ATEX  AB Tip İnceleme

ATEX  Onaylanmış Kuruluş

ATEX 2014/34/AB Yönetmeliği Türkçe ve Ekleri ATEX de Bileşen (Component) Nedir? Kendinden Emniyetli (IS) Seviye Ölçme Switchi Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)
ATEX 2014/34/EU İngilizce ATEX Dönüşümü (ATEX Coversion) Nedir? IS den Sonra? Power-i System Nedir? Mühendis ve Makina dan bir Makale (PKD)
ATEX 137 Direktifi (1999/92/EC) ATEX Rehberi (ATEX Guidelines 2017) DART nedir? Döner Elektrik Makineleri (Elektrikli Motorlar)
ATEX 137'e göre İşyeri Muayenesi  Blue Guide 2016 (ATEX'te Uygunluk Değerlendirme) p-tipi Basınçlı Koruma Örnekeri

Beyan Gerilimi 1 Kv’tan daha Büyük Olan Makineler

ATEX Piyasa Gözetimi ExProof Standartları BARTEC p-tipi Basınçlı Koruma Kontrol El Aletleri Patlayıcı Ortamda Nasıl Kullanılabilir?
ATEX'e göre Belgelendirme ExProof Ekipman Tesisatı (EN 60079-14) Kablolar ATEX Sertifikalı Olmalı mı? ExProof Fotograf Makinesi
ATEXde Teknik Dosya (Technical File) ExProof Ekipman Muayenesi (EN 60079-17) Kablo Glendi Montajı (.avi uzantılı video indir) Ex Proof LED Aydınlatma Armatürü
ATEX Ek II Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

ExProof Ekipman Tamiri (EN 60079-19)

Kablolarda (Glendlerde)"Soğuk Akış" (Cold Flow) Cep Telefonu Patlamaya Yol Açar mı?
ATEX Ek II TSGG (Maden için Standartlı Örnek) Ex Proof Ekipman Kullanıcının Dikkatine... Kablo-Klemens Bağlantılarının Önemi Patlayıcı Ortamda Elektrikli Olmayan Teçhizat
ATEX Uygunluk Beyanı Ex d ve Ex e Muhafaza Örnekleri (CEAG) Yeraltı Kömür Madeni Kabloları TS EN 50628 Ek 8 EATON ExProof Bilgilendirme Sayfası
ATEX ve Kombine Ekipman (Assembly) (d) ve (e) Koruma tipi Kontrol Çizelgesi Kömür Madeni Konveyor Kontrol Ürünleri (CEAG) Personel Belgelendirme IAF Rehberi(GD-24)
ATEX e göre Ex Proof Forklift Risk Analizi Mathematical Modelling of FlameTransmissions ExProof Ekipman Seçimi (Genel) CE İşareti Yönetmeliği
ATEX Harmonize Standartları Remote Controlling of Valves Kömür Madeni için ExProof Ekipman Seçimi San. Tek Bk.lığı Onaylanmış Kuruluş (ONKUR) Tebliği
ATEX Testleri Alevsızdırmazlık (Flame Proofness) Yeraltı Kömür Madeni için MORLEY Elektrik Motoru Ekonomi Bk.lığı UDK lar ve ONKUR lar Yönetmeliği
ExProof Standartlarına göre Yapılan Testler d-tipi tasarımında Teknik Çizim Rehberi ATB Firması ALSz Motor Katalogu ONKUR Akreditasyonu için EA Kriterleri (EA 2/17)
Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliği ILAC P-10 Alevsızdırmazlık(Flame Proofnes)Testleri CO.SI.ME Equipment for ATEX Avrupa Parlamentosu Kararı (Regulation 764-2008)
Kalibrasyon Aralıklarının Belirlenmesi ILAC G-24 d-tipi  Muhafazada Yüzey Pürüzlülüğü (Video) Patlayıcı Ortamın Tehlikelerinden Korunma Avrupa Parlamentosu Kararı (Regulation 765-2008)
ATEX Kapsamında olan/olmayan Teçhizat? ATB Firması ALSz Motor Uygunluk Beyanı Zone ve Division Avrupa Parlamentosu Kararı (Regulation 768-2008)
ATEX in Filtre ve Silolara Uygulanması Kendinden Emniyetlilik (IS=Intrinsic Safety) Zone-Grup-Kategori -EPL Bağıntı ve Açıklamaları UNECE (Birleşmiş Milletler Patlayıcı Ortamlar Birimi)
ATEX e göre Valfler Nasıl Sertifikalandırılır? Lumped ve Distrubuted Systems