ATEX

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDEKİ POTANSİYEL PATLAYICI ATMOSFERDE PATLAMAYI ÖNLEME

Patlayıcı Ortam

 ExProof

Ex Proof

Koruma Tipleri

Ex Proof

Kodları

Grup ve Kategori

Ex Proof

Terimleri

Ex Proof

Haberleri

Ex Proof

Ekipman

Ex Proof ile İlgili Kitaplar

Ex Proof ile ilgili

Diğer Yayınlar

Ex Proof ve TSE

İlgili Linkler

Fizik ve ExProof

Tasarım ve İçerik

Necdet KARABAKAL

Fizik Yük. Müh.

necdet@karabakal.com

Giriş

ATEX  Temel Bilgi

ATEX  Yetkin Personel

ATEX  Kalite Güvence

ATEX  AB Tip İnceleme

ATEX  Onaylanmış Kuruluş

ATEX 2014/34/AB Yönetmeliği Türkçe ve Ekleri ATEX de Bileşen (Component) Kendinden Emniyetli (IS) Seviye Ölçme Switchi Mühendis ve Makina dan bir Makale (PKD)
ATEX 2014/34/EU İngilizce ATEX Dönüşümü (ATEX Coversion) Nedir? IS den Sonra? Power-i System Nedir? ExProof Fotograf Makinesi
ATEX 137 Direktifi (1999/92/EC) ExProof Standartları DART nedir? Ex Proof LED Aydınlatma Armatürü
ATEX 137'e göre İşyeri Muayenesi ExProof Standartlarına göre Yapılan Testler p-tipi Basınçlı Koruma Örnekeri Cep Telefonu Patlamaya Yol Açar mı?
ATEX'e göre Belgelendirme ExProof Ekipman Tesisatı (TS EN 60079-14) BARTEC p-tipi Basınçlı Koruma Kontrol EATON ExProof Bilgilendirme Sayfası
ATEXde Teknik Dosya (Technical File) ExProof Ekipman Muayenesi (TS EN 60079-17) Kablolar ATEX Sertifikalı Olmalı mı? Blue Guide 2016(ATEX ve Uygunluk Değerlendirme)
ATEX Ek II Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

ExProof Ekipman Tamiri (TS EN 60079-19)

Kablo Glendi Montajı (.avi uzantılı video indir) CE İşareti Yönetmeliği
ATEX Ek II TSGG (Maden için Standartlı Örnek) Ex Proof Ekipman Kullanıcının Dikkatine... Kablolarda (Glendlerde)"Soğuk Akış" (Cold Flow) Personel Belgelendirme IAF Rehberi(GD-24)
ATEX Uygunluk Beyanı Ex d ve Ex e Muhafaza Örnekleri (CEAG) Kablo-Klemens Bağlantılarının Önemi San. Tek Bk.lığı Onaylanmış Kuruluş (ONKUR) Tebliği
ATEX ve Kombine Ekipman (Assembly) (d) ve (e) Koruma tipi Kontrol Çizelgesi Yeraltı Kömür Madeni Kabloları TS EN 50628 Ek 8 Ekonomi Bk.lığı UDK lar ve ONKUR lar Yönetmeliği
ATEX e göre Ex Proof Forklift Risk Analizi Mathematical Modelling of FlameTransmissions Kömür Madeni Konveyor Kontrol Ürünleri (CEAG) ONKUR Akreditasyonu için EA Kriterleri (EA 2/17)
ATEX Piyasa Gözetimi Remote Controlling of Valves ExProof Ekipman Seçimi (Genel) Avrupa Parlamentosu Kararı (Regulation 764-2008)
ATEX Harmonize Standartları Alevsızdırmazlık(Flame Proofnes)Testleri Kömür Madeni için ExProof Ekipman Seçimi Avrupa Parlamentosu Kararı (Regulation 765-2008)
ATEX Testleri Alevsızdırmazlık (Flame Proofness) Yeraltı Kömür Madeni için MORLEY Elektrik Motoru Avrupa Parlamentosu Kararı (Regulation 768-2008)
ATEX de Elektrikli Olmayan Teçhizat d-tipi tasarımında Teknik Çizim Rehberi ATB Firması ALSz Motor Katalogu Kalibrasyon Aralıklarının Belirlenmesi ILAC G-24
ATEX Kapsamında olan/olmayan Teçhizat? d-tipi  Muhafazada Yüzey Pürüzlülüğü (Video) CO.SI.ME Equipment for ATEX Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliği ILAC P-10
ATEX in Filtre ve Silolara Uygulanması ATB Firması ALSz Motor Uygunluk Beyanı Patlayıcı Ortamın Tehlikelerinden Korunma UNECE (Birleşmiş Milletler Patlayıcı Ortamlar Birimi)
ATEX e göre Valfler Nasıl Sertifikalandırılır? Kendinden Emniyetlilik (IS=Intrinsic Safety) Zone ve Division  
ATEX Rehberi (ATEX Guidelines 2017) Lumped ve Distrubuted Systems Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)