ATEX

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDEKİ POTANSİYEL PATLAYICI ATMOSFERDE PATLAMAYI ÖNLEME

Patlayıcı Ortam

 ExProof

Ex Proof

Koruma Tipleri

Ex Proof

Kodları

Grup ve Kategori

Ex Proof

Terimleri

Ex Proof

Haberleri

Ex Proof

Ekipman

Ex Proof ile İlgili Kitaplar

Ex Proof ile ilgili

Diğer Yayınlar

Ex Proof ve TSE

İlgili Linkler

Fizik ve ExProof

Tasarım ve İçerik

Necdet KARABAKAL

Fizik Yük. Müh.

necdet@karabakal.com

Giriş

ATEX  Temel Bilgi

ATEX  Yetkin Personel

ATEX  Kalite Güvence

ATEX  AB Tip İnceleme

ATEX  Onaylanmış Kuruluş

ATEX 2014/34/AB Yönetmeliği Türkçe ve Ekleri ATEX de Bileşen (Component) Kendinden Emniyetli (IS) Seviye Ölçme Switchi ExProof Fotograf Makinesi
ATEX 2014/34/EU İngilizce ATEX Dönüşümü (ATEX Coversion) Nedir? IS den Sonra? Power-i System Nedir? Ex Proof LED Aydınlatma Armatürü
ATEX 137 Direktifi (1999/92/EC) ExProof Standartları DART nedir? Cep Telefonu Patlamaya Yol Açar mı?
ATEX 137'e göre İşyeri Muayenesi ExProof Standartlarına göre Yapılan Testler p-tipi Basınçlı Koruma Örnekeri EATON ExProof Bilgilendirme Sayfası
ATEX'e göre Belgelendirme ExProof Ekipman Tesisatı (TS EN 60079-14) BARTEC p-tipi Basınçlı Koruma Kontrol Blue Guide 2016(ATEX ve Uygunluk Değerlendirme)
ATEXde Teknik Dosya (Technical File) ExProof Ekipman Muayenesi (TS EN 60079-17) Kablolar ATEX Sertifikalı Olmalı mı? CE İşareti Yönetmeliği
ATEX Ek II Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

ExProof Ekipman Tamiri (TS EN 60079-19)

Kablo Glendi Montajı (.avi uzantılı video indir) Personel Belgelendirme IAF Rehberi(GD-24)
ATEX Ek II TSGG (Maden için Standartlı Örnek) Ex Proof Ekipman Kullanıcının Dikkatine... Kablolarda (Glendlerde)"Soğuk Akış" (Cold Flow) San. Tek Bk.lığı Onaylanmış Kuruluş (ONKUR) Tebliği
ATEX Uygunluk Beyanı Ex d ve Ex e Muhafaza Örnekleri (CEAG) Yeraltı Kömür Madeni Kabloları TS EN 50628 Ek 8 Ekonomi Bk.lığı UDK lar ve ONKUR lar Yönetmeliği
ATEX ve Kombine Ekipman (Assembly) (d) ve (e) Koruma tipi Kontrol Çizelgesi Kömür Madeni Konveyor Kontrol Ürünleri (CEAG) ONKUR Akreditasyonu için EA Kriterleri (EA 2/17)
ATEX e göre Ex Proof Forklift Risk Analizi Mathematical Modelling of FlameTransmissions ExProof Ekipman Seçimi (Genel) Avrupa Parlamentosu Kararı (Regulation 764-2008)
ATEX Piyasa Gözetimi Remote Controlling of Valves Kömür Madeni için ExProof Ekipman Seçimi Avrupa Parlamentosu Kararı (Regulation 765-2008)
ATEX Harmonize Standartları Alevsızdırmazlık(Flame Proofnes)Testleri Yeraltı Kömür Madeni için MORLEY Elektrik Motoru Avrupa Parlamentosu Kararı (Regulation 768-2008)
ATEX Testleri Alevsızdırmazlık (Flame Proofness) ATB Firması ALSz Motor Katalogu Kalibrasyon Aralıklarının Belirlenmesi ILAC G-24
ATEX de Elektrikli Olmayan Teçhizat d-tipi tasarımında Teknik Çizim Rehberi CO.SI.ME Equipment for ATEX Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliği ILAC P-10
ATEX Kapsamında olan/olmayan Teçhizat? d-tipi  Muhafazada Yüzey Pürüzlülüğü (Video) Patlayıcı Ortamın Tehlikelerinden Korunma UNECE (Birleşmiş Milletler Patlayıcı Ortamlar Birimi)
ATEX in Filtre ve Silolara Uygulanması ATB Firması ALSz Motor Uygunluk Beyanı Zone ve Division  
ATEX e göre Valfler Nasıl Sertifikalandırılır? Kendinden Emniyetlilik (IS=Intrinsic Safety) Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)  
ATEX Rehberi (ATEX Guidelines 2017) Lumped ve Distrubuted Systems Mühendis ve Makina dan bir Makale (PKD)