EXPROOF (EXPLOSION PROOF)

Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, doğal gaz, kömür madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları ve saire gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan bir çok sanayi kollarında normal çalışma icabı veya arıza ve bakım gibi hallerde (gaz , toz, veya yanıcı madde buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam oluşmaktadır. Elektrik donanımının çıkardığı kıvılcım ve ark bu ortamları tehlikeye düşürmekte ve patlamalara neden olmaktadırlar. Bu nedenlerle bu gibi işyerlerinin patlayıcı ortamlarında kullanılan elektrik donanımı farklı olmak zorundadır. İşte bu 
olaya EXPROOF ve kullanılan elektrikli donanıma da exproof elektrikli donanım adı verilmekte 
ve ticari piyasada bu isimlerle tanınmaktadır.

Aslında exproof tabiri Amerikan uygulamasından alınmış olup Türkçesi PATLAYICI ORTAMLAR ve PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ DONANIM şeklinde olmalıdır. Exproof yerine kısaca PATLAMAYA KARŞI KORUMALI tabiri de kullanılabilir. Bu konuda İngiliz sanayi çevrelerinde EXPLOSION PROTECTION ve Alman sanayi çevrelerinde de EXPLOSIONSSCHUTZ tabirleri kullanılmaktadır. 

Exproof konusunda Avrupa ve Amerikan uygulamaları çok farklıdır. Her ne kadar son yıllarda Amerikalılar Avrupa uygulamalarına yanaşıyor ve IEC normlarını kabul etmeye başlamışlar ise de, sanayide eski tesisler kurulu vaziyettedir ve bir çok meslektaşımız, eski, yeni, Amerikan veya Avrupa uygulamaları ile karşı karşıyadırlar.

Bu nedenlerle günümüzde EXPROOF cihaz belgelendirilmelerinde, Avrupa normundan ziyade (ATEX ve EN) IECEx (Uluslar Arası Elektroteknik Komisyonu Exproof bölümü) standartları ve belgelendirme düzeni benimsenmektedir.